A blog for my students and all English learners.

It deals with various everyday issues, news, curiosities

and things that arouse my interest every day.

poniedziałek, 30 lipca 2012

Echo QuestionsCzy słyszeliście o 'echo questions' ? 'Echo questions' sprawiają, że nasze wypowiedzi brzmią naturalnie i spontanicznie. Na początku może kilka słów o nazwie tego zagadnienia:

       echo - (wymawiamy /ˈekəʊ/) to oczwiście 'echo'  
question - to, jak zapewne wiecie, 'pytanie'

Oto przykład:
A: I have met a great guy! (Spotkałam świetnego chłopaka!)
B: Oh, have you?!  (O, naprawdę..?!)

Jak zapewne domyślacie się, 'echo questions' służą wyrażaniu zainteresowania wypowiedzią naszego rozmówcy. Stosując 'echo question' prosimy o dalsze szczegóły wydarzenia, podtrzymujemy konwersację, wyrażamy nasze zdziwienie lub po prostu prosimy o powtórzenie informacji, której nie dosłyszeliśmy...

Oto przykłady:
A: I have found a great photography course!
B: Have you?

A: I am meeting the boss tomorrow.
B: Oh, are you?

A: I like him very much!
B: Do you?

A: He didn't do it!
B: Didn't he?

A: We are not going to wake up at 3 a.m. I have repaired the  alarm clock!
B: Oh, have you...?

Jak zapewne zauważyliście, aby utworzyć 'echo question' stosujemy inwersję, zachowując czas, który występuje w zdaniu oryginalnym (np. present perfect, past simple, present simple, itd.).
Jeżeli w zdaniu naszego rozmówcy występuje negacja, należy ją zachować. Podobnie, jeżeli zdanie 'oryginalne' jest zdaniem twierdzącym, zachowujemy podobną konstrukcję.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły:

A: It was the best film we have ever seen! (To był najlepszy film, jaki kiedykolwiek widzieliśmy!)
B: Yes, wasn't it? (Tak, nieprawdaż?)

Mimo, iż zdanie pierwsze jest zdaniem twierdzącym, w 'echo question' stosujemy negację. 

Pytanie w poniższej (twierdzącej) formie jest uważane za bardzo nieuprzejme:
                A: It was the best film we have ever seen! (To był najlepszy film, jaki kiedykolwiek widzieliśmy!)
B: Hmm...was it? (Hmm..czyżby?)

A: It was the best match we have ever played!
B: Yes, wasn't it!?

Poza tym występują też 'echo questions' z tzw. WH words (słowami zaczynającymi się od 'wh')
A: Her daughter's a chiropodist.
B: She is a WHAT?

A: I went to a planetarium last weekend.
B: You went WHERE?

A: I've met David Cameron!
B: You've met WHO?

Należy zwrócić uwagę, by nie pomylić 'echo questions' z 'question tags'. Przypomnijmy istotę 'doczepek pytających' (Polish translation sounds quite funny ;)

A: You speak English very well, don't you? (mówisz bardzo dobrze po angielsku, nieprawdaż?)

A: You are not working tomorrow, are you? (jutro nie pracujesz, czy jednak tak?)

A: You are staying home tomorrow, aren't you? (jutro zostajesz w domu, prawda?) 

Jakie są różnice i podobieństwa 'question tags' i 'echo questions'?
-question tags są wypowiadane przez jedną osobę, 'echo question' to reakcja na czyjąś wypowiedź
-wypowiadając 'question tag' oczekujemy potwierdzenia, że nasze przypuszczenia/opinie są właściwe
- gdy pierwsza część zdania nie zawiera negacji, aby uworzyć 'question tag' stosujemy negację
i na odwrót, tzn. jeżeli pierwsza część zdania zawiera negację, nasz 'question tag' musi być zdaniem twierdzącym. Formułując 'echo question' zazwyczaj zachowujemy negację/formę twierdzącą zdania oryginalnego
- zarówno w przypadku 'echo question' jak i 'question tags' zachowujemy czas zdania oryginalnego

A: I am a very liked bird in our community, aren't I??
B: Well, ...

'Echo questions' są często pomijane podczas lekcji szkolnych, tymczasem umiejętne stosowanie tego typu pytań jest jednym z tych elementów wypowiedzi, które pozwalają nam brzmieć, jak osoba, która mieszkała w kraju anglojęzycznym przez dłuższy czas...

That's it! W następnym poście pojawią się ćwiczenia dotyczące 'echo questions'.

C u soon!

Source of the pictures : pixabay.com

2 komentarze:

  1. dobry blog...ziom

    OdpowiedzUsuń
  2. Swietny wpis, pomogl mi uporządkować informacje, trzymaj tak dalej. Pozdrawiam :)

    OdpowiedzUsuń